Výchovná koncepce
Školní vzdělávací program

 

Základní směry výchovné práce

Respektuj a budeš respektován - důraz na rozvoj emoční inteligence dětí, prosociálního chování

Umění nám pomáhá rozumět světu - estetické zaměření nabízených činností, prohlubování vztahu ke kulturnímu dědictví, seberealizace v různých oblastech (výtvarné techniky, keramika, hudebně-dramatické činnosti, dramatizace, propojování různých oblastí) 

Hlavním nástrojem je prožitkové učení, hlavní činností je hra.

Školní vzdělávací program

"RADOSTNÁ ATMOSFÉRA POMÁHÁ OTEVŘÍT SRDCE"

- vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, výsledků hodnocení minulých školních let, z nejnovějších poznatků v oblasti předškolní výchovy a z potřeb a přání dětí.

- program respektuje individualitu dítěte
- pomáhá pochopit základní principy demokracie
- dává dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití
- klade důraz na environmentální výchovu
- obsahuje 10 témat vztahujících se k životu v přírodě i ve společnosti

Září - „ Pohádka plná kamarádů“
Říjen – „ Podzimní čarování“
Listopad - „Listopad, listopad, lísteček mi dlaň spadl“
Prosinec
- „Prosincová kouzla a tajnosti“
Leden - „Co vyprávěla sněhová vločka“
Únor - „ Z pohádky do pohádky“
Březen - „ Objevujeme svět“
Duben - „Jarní radovánky“
Květen - „ Výpravy za poznáním“
Červen - „Čas loučení“

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Jídelní lístek

21.02.2020 pátek

přesnídávka: koblížek, hruška, čaj, kakao (alergeny 1,7)
oběd:  
   polévka: kmínová (alergeny 1,3,7)
   hlavní chod: kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj (alergeny 1,3,7)
svačina: obložený toustík, variace zeleniny, čaj, mléko (alergeny 1,7)