O nás

Charakteristika školy

MŠ Pohádka v Praze 12 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 12, Písková 830/25  143 00 Praha 4 – Modřany

 

- MŠ Pohádka je klasickou mateřskou školou s estetickým zaměřením a důrazem na rozvoj prosociálního chováni dětí

- škola leží v klidné přírodní zóně malého kamýckého sídliště s dobrou dopravní dostupností

- škola je čtyřtřídní : ve třídě Rybek a Žabek jsou děti převážně ve věku 3 – 5,5 roku, ve třídě Ohniváků a Havranů jsou děti ve věku 5 – 7 let ( předškoláci, přirozené odklady)
- jednopatrovou budovu obklopuje přiměřeně velká školní zahrada se stromy, moderními herními prvky, pískovišti a přenosnými sprchami pro letní počasí
- škola má vlastní moderně vybavenou školní jídelnu, zdravý jídelníček, tělocvičnu o dvou místnostech a keramickou pec

- školní vzdělávací plán je zaměřen na aktivity podporující zdraví dětí, rozvoj komunikačních, fyzických i rozumových schopnostech

Nabízíme

- estetické a podnětné prostředí uvnitř MŠ i na školní zahradě
- citlivý a vstřícný přístup k dětem i rodičům
- logopedickou a grafomotorickou péči
- bohatý kulturní život v MŠ
- pravidelná divadelní a hudební představení v MŠ i mimo
- pravidelné návštěvy expozice i ateliéru Národní galerie, Národního divadla, Rudolfina, Národního muzea
- poznávací výlety
- ozdravné pobyty
- pohybové vyžití ve vlastní tělocvičně i na školní zahradě
- časté vycházky do přírody
- plavecký výcvik pod vedením odbornice
- vlastní školní jídelnu s moderní a zdravou kuchyní

Nadstandardní aktivity:

- Výuku angličtiny
- Výuku hry na zobcovou flétnu
- Výuku českého jazyka pro žáky s OMJ - (doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12)

- Taneční kroužek
- Kroužek keramiky (škola má vlastní keramickou pec)

Spolupráce MŠ

DDM Monet - návštěva Divadla na Cikorce

Národní divadlo - účast v projektu Opera nás baví - pravidelné návštěvy Národního divadla

Národní galerie - návštěva expozice Schwarzenberského paláce

Národní muzeum - návštěva muzea - Noemova archa

Rudolfinum - návštěva představení

Mezi námi mezigeneračně - zapojení v programu. Babička paní Vaculová chodí pravidelně každé pondělí číst dětem pohádku před spinkáním.

Duhový tandem - zapojení v programu, prarodiče našich dětí chodí pravidelně číst dětem oblíbenou literaturu. Účast na společných akcích s rodiči (např. malování na obličej)

Česko čte dětem - certifikát účasti v programu - do MŠ zveme známé osobnosti, které dětem čtou pohádky

Rodiče vítáni - certifikát splnění kritérií

Graviditas – nestátní zdravotnické zařízení v objektu MŠ, podílí se na výchovném programu v oblasti výchovy k rodičovství, sexuální výchově.
Program Graviditasu:
příprava k porodu, cvičení po porodu, cvičení pro těhotné, cvičení pro rodiče a děti.
Máte-li zájem zúčastnit se přípravy k porodu, cvičení po porodu, cvičení pro těhotné, cvičení pro rodiče s dětmi nebo pokud máte jiný dotaz, můžete se přihlásit a informovat na telefonních číslech:
244 470 183 (pevná linka + záznamník) nebo 721 976 062. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách: http://web.quick.cz/graviditas.

Spolupráce se základními školami Profesora Švejcara (divadelní představení pro děti, dílny pro děti), Zárubova (díleny pro děti,návštěva tělocvičny).
Spolupráce se sdělovacími prostředky, Modřanské noviny.

Pedagogicko-psychologická poradna, Klinická logopedická poradna PeadDr. Věry Kopicové, Grafomotorika Mgr. Martiny Simonidesové, Speciální pedagogické poradny, Ortoptika - Dr. Očka - vyšetření zraku dětí, Sociálně ošetřovatelské centrum (vánoční a velikonoční vystopení dětí)

Spolupráce s rodiči

Sdružení rodičů a přátel školy
– účast ředitelky MŠ na schůzi rodičů, schůzky s výborem , sponzorství (dárky pro děti, vánoční nadílka, výlety atd.)
- adaptce dětí na počátku školní docházky za účasti rodičů ve třídě
- účast na hodnocení výchovně vzdělávací činnosti školy –třídní schůzky, setkání s učitelkami či ředitelkou, dotazníky, ankety
- účast na odpoledních hrách ve třídě i na zahradě při vyzvedávání dětí
- společné akce: podzimní slavnost, drakiáda, lampionový průvod, vánoční posezení, velikonoční dílny, rozloučení s předškoláky a zahradní slavnost, výlety
- besedy s paní psycholožkou o výchově a vývoji 3letého dítěte a školní zralosti
- červnová schůzka nových rodičů s ředitelkou školy

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

 

29.-30.05.2019 od 13:00 - 17:00 hod. bude probíhat zápis k letnímu provozu.

S sebou kopii evidenčního listu z kmenové školky.

Zároveň se bude vybírat částka za školné ve výši 340,-Kč a částka za stravné ve výši 360,-Kč.