Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

 

Informace o přerušení provozu Mateřské školy Pohádka v Praze 12

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., oznamuji, že v měsíci červenci od 01. - 14.07.2019 a v měsíci srpnu od 01. -25.08.2019 bude provoz Mateřské školy Pohádka v Praze 12 přerušen.

Provoz v srpnu bude od 28.08.2019 a částka za školné v měsíci srpnu bude účtovaná všem dětem (krom předškoláků) ve výši 144,-Kč. Předškolní vzdělávání v uvedených měsících po projednání se zřizovatelem MČ Praha 12 budou poskytovat níže uvedené MŠ.

Pro nově nastupující děti začíná školní rok 2019/2020 01.09.2019.

 

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019 - podrobnosti

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky