Elektronická vývěska

 

Informační memorandum - Informace o zpracování osobních údajů

 

 Zřizovací listina

 

 

Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2020 – změna při přihlašování

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin. Letos však nastává změna při přihlašování dětí do náhradních mateřských škol v období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2020 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2020 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky - školné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 14. 2. 2020, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Termíny, v kterých bude realizován letní provoz:

1. 7. - 10. 7.

13. 7. -24. 7.

27. 7. -7. 8.

10. 8. -21. 8.

V ostatních dnech bude v mateřských školách běžný provoz.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninového provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz. Cílem je zajistit pro všechny dostatek míst v letním provozu a zjednodušit přípravu na zápisy. Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech.

(OŠK)

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Jídelní lístek

21.02.2020 pátek

přesnídávka: koblížek, hruška, čaj, kakao (alergeny 1,7)
oběd:  
   polévka: kmínová (alergeny 1,3,7)
   hlavní chod: kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj (alergeny 1,3,7)
svačina: obložený toustík, variace zeleniny, čaj, mléko (alergeny 1,7)