Elektronická vývěska

18.7.2019   Výzva k podání nabídky na opravu sociálního zařízení u tělocvičny

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Oprava sociálního zařízení u tělocvičny MŠ

 Smlouva o dílo

 Kryci list nabidky

 Čestné prohlášení osvětlení

01.07. - 14.07.2019 a 01. -25.08.2019  Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018/19

 Přerušení provozu

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

25. 5. 2018 Informační memorandum - Informace o zpracování osobních údajů

 

17.07.2012 Zřizovací listina

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

 

29.-30.05.2019 od 13:00 - 17:00 hod. bude probíhat zápis k letnímu provozu.

S sebou kopii evidenčního listu z kmenové školky.

Zároveň se bude vybírat částka za školné ve výši 340,-Kč a částka za stravné ve výši 360,-Kč.