Akce

pondělí 23.09.2019  (Havrani, Ohniváci)

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Naše školka je zapojena do akce Ukliď Česko. Tento den uklízí lidé ze všech koutů České republiky. Uklízíme společně!

Děti obdrží rukavice a pytle a půjdou společně uklidit okolí školky směrem ke kamýckému lesu. 

www.uklidmecesko.cz

pondělí 23.09.2019  (Havrani, Ohniváci)

Workshop pro děti - Záhony pro školky

Děti se hravým způsobem dozví, co je to půda a co se v ní odehrává, jak probíhá koloběh živin a jak vzniká kompost, jaký je život semínka a k čemu jsou užitečné žížaly. Děti s lektory a lektorkami vytvoří žížalí pozorovatelnu a postřehy z ní zakreslí do pozorovacích listů.

www.zahonyproskolky.cz

středa 25.09.2019  (Havrani, Ohniváci)

Logopedický screening a odpolední seminář pro rodiče

Dopoledne proběhne logopedický screening dětí.

Odpoledne proběhne seminář určený pro rodiče předškolních dětí. Rodiče seznámí s možností včasného odhalení logopedických obtíží u dětí v předškolním věku.

Zároveň budou k dispozici výsledky ranního screeningu.

Začátek v 16 hodin ve třídě Ohniváků.

středa 25.09.2019  (Ohniváci)

Výzdoba v Sociálně ošetřovatelském centru

Děti navštíví babičky a dědečky v Sociálně-ošetřovatelském centru v Zárubově ulici, kde společně s nimi vyrobí pár podzimních dekorací, které použijí k výzdobě centra i jejich třídy ve školce. Budou mít pěkné zážitky, které se jim tím budou připomínat. S sebou nezapomenou vzít vlastní upečený štrůdl.  

Spolupráce s Duhovým tandemem.

čtvrtek 26.09.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

O koblížkovi

Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské přijede k nám do školky s loutkovým představením. 

pátek 27.09.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 01.10.2019  (Havrani, Ohniváci)

Jak se mít dobře - Tři bratři a zakletá princezna

Program primární prevence děti seznámí s vysvětlením pojmu "mít se dobře" jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální a uvedou příklady těchto tří složek. Děti dokáží určit, kdo je za to, že se máme dobře zodpovědný, navrhnou různé činnosti a věci, kterými podporujeme to, že se máme dobře a dokáží vyjmenovat i některé takové věci, kvůli kterým se dobře nemáme.

Spolupráce s Proxima Sociale.

středa 02.10.2019  (Rybičky, Žabičky)

Medvídková nemocnice

Studenti lékařské fakulty přijedou s projektem Medvídková nemocnice do školky a ukazují dětem práci lékařů přívětivou formou. Pomáhá to oběma stranám, medici si vyzkoušejí komunikaci s malými pacienty, děti zase překonávají strach z bílých plášťů.

Děti si nejprve samy vyzkouší lékařskou prohlídku na velkém méďovi a posléze vymyslí chorobu svému zvířátku, které nám pak dávají k ošetření. Projdou jednotlivými stanovišti jako je ambulance, chirurgie, rentgen nebo operační sál.

Úkolem Medvídkové nemocnice je překonat v dětech strach z lékařů, který se může v dospělosti projevit například skrytým vysokým krevním tlakem. Děti navíc díky pozitivnímu kontaktu s medikem dokáží v budoucnu lépe formulovat své obtíže.

Děti si přinesou svého vlastního plyšáka.

čtvrtek 03.10.2019  (Havrani, Ohniváci)

Medvídková nemocnice

Studenti lékařské fakulty přijedou s projektem Medvídková nemocnice do školky a ukazují dětem práci lékařů přívětivou formou. Pomáhá to oběma stranám, medici si vyzkoušejí komunikaci s malými pacienty, děti zase překonávají strach z bílých plášťů.

Děti si nejprve samy vyzkouší lékařskou prohlídku na velkém méďovi a posléze vymyslí chorobu svému zvířátku, které nám pak dávají k ošetření. Projdou jednotlivými stanovišti jako je ambulance, chirurgie, rentgen nebo operační sál.

Úkolem Medvídkové nemocnice je překonat v dětech strach z lékařů, který se může v dospělosti projevit například skrytým vysokým krevním tlakem. Děti navíc díky pozitivnímu kontaktu s medikem dokáží v budoucnu lépe formulovat své obtíže.

Děti si přinesou svého vlastního plyšáka.

pátek 04.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 08.10.2019  (Havrani, Ohniváci)

Vztahy k ostatním - Žabička a Amálka

Program primární prevence, při kterém si děti uvědomí podstatu přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Uvědomí si také důležitost pomoci v mezilidských vztazích.

Spolupráce s Proxima Sociale

čtvrtek 10.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Dravci

Navšítíví nás ochranáři ze spolku Penthea, kteří v tomto programu dětem představí 12 dravců z naší přírody i exotických krajin (včetně supa, orla, sokolů). Program je velice kontaktní, děti vidí vše z bezprostřední blízkosti, dravce si mohou hladit, a ti odvážní si dokonce mohou vyzkoušet přistání dravce na rukavici. Děti zároveň seznámí se základními fakty a poučkami ze života dravců a lovců obecně.

Spolupráce s DDM Monet.

pátek 11.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 15.10.2019  (Havrani, Ohniváci)

Rozpoznávání a zvládání emocí - Ferda a hra na schovávanou

Program primární prevence děti naučí rozpoznávat základní emoce (radost, smutek, vztek, strach) a uvedou příklady, jak se s danými pocity zdraví prospěšným způsobem samy vyrovnávají. Děti se naučí s pomocí her a relaxačních aktivit pracovat se vztekem tak, aby neubližovaly sobě ani okolí.

Spolupráce s Proxima Sociale

čtvrtek 17.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Podzimní slavnost

Zveme všechny rodiče a přátele školy na podzimní slavnost, která se bude konat na zahradě MŠ. Budou připravené podzimní dekorace, které si společně s dětmi budete moct vyrobit. 

Doprovodný program: Vanda a Standa - interaktivní, hudebně zábavný, ale i výchovný program pro děti.

Těšíme se na společné setkání. Za dobroty na společný stůl předem děkujeme. 

Začátek v 15:30 hod. 

pátek 18.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 22.10.2019  (Havrani, Ohniváci)

Nebezpečí od cizích lidí - Kůzlátka

Program primární prevence děti seznámí s riziky kontaktu s neznámými lidmi. Děti uvedou příklady rizik plynoucích z tohoto kontaktu, vysvětlí, jak se vhodně zachovat při kontaktu s neznámými lidmi a rozliší mezi neznámými lidmi a známými svých rodičů.

Spolupráce s Proxima Sociale

pátek 25.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 29.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - OMEZENÝ PROVOZ

V MŠ bude probíhat omezený provoz díky podzimním prázdninám. Děti budou sloučeny v dolních třídách. Nahlašte, prosím, docházku Vašeho dítěte. 

 

středa 30.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - OMEZENÝ PROVOZ

V MŠ bude probíhat omezený provoz díky podzimním prázdninám. Děti budou sloučeny v dolních třídách. Nahlašte, prosím, docházku Vašeho dítěte. 

čtvrtek 31.10.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Halloween

Všichni děti přijdou v maskách temných bytostí. Společně všichni oslavíme tento prastarý zvyk. Dopolední zábava pro všechny děti.

pátek 01.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

pondělí 04.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Vánoční fotografování

Paní fotografka Puldová přijede děti vyfotit. Seznamy budou k dispozici v šatně.

úterý 05.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Jak se sluníčko nemylo

Program primární prevence, který děti seznámí s riziky nedodržování základní osobní hygieny, objasní důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákazám.

Spolupráce s Proxima Sociale.

úterý 05.11.2019  (Rybičky, Žabičky)

Vánoční fotografování

Paní fotografka Puldová přijede děti vyfotit. Seznamy budou k dispozici v šatně.

středa 06.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Drakiáda

Společná akce pro rodiče a děti na kopečku u školky. Sraz v 15:30 hod. Přineste si svého draka.

pátek 08.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 12.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Není lék, jako lék

Program primární prevence děti seznámí s existencí různých léků, které mohou pomáhat i škodit. Děti si uvědomí, že každá nemoc potřebuje speciální léčení (správný lék ve správném množství) i lékaře - odborníka. Děti si uvědomí, že si nemohou brát léky samy, neboť nesprávné užití léků může způsobit i smrt. Děti se seznámí s tím, že léky se nesmí užívat bez přečtení návodu, že je nutné dodržet dávkování a že nikdy nesmí užívat léky, které jsou určeny pro někoho jiného. 

Spolupráce s Proxima Sociale.

čtvrtek 14.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Seminář pro rodiče s lektorkou grafomotoriky paní Mgr. Martinou Simonidesovou

Seminář je určený pro rodiče předškolních dětí. Rodiče seznámí s možností včasného odhalení grafomotorických obtíží u dětí v předškolním věku. Možnost rozvoje grafomotorických schopností a dovedností. Zároveň budou k dispozici výsledky ranního screeningu. Začátek v 16 hodin ve třídě Ohniváků.

 
Obsah semináře
Grafomotorický vývoj
Školní zralost
Jak poznat obtíže v grafomotorice
Kreslicí koutek
Psací a kreslicí pomůcky

čtvrtek 14.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Grafomotorický screening Mgr. Martiny Simonidesové

Dopoledne proběhne grafomotorický screening Mgr. Martiny Simonidesové. V případě zájmu vyplňte formulář, který bude k dispozici v šatně. Cena za vyšetření je 50,-Kč.

Výsledky budou k dispozici odpoledne na semináři.

pátek 15.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

pondělí 18.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Vyšetření zraku dětí - Ortoptika Dr. Očka, Mgr. Martiny Hamplové

V MŠ proběhne vyšetření zraku dětí - fa. Ortoptika Dr. Očka.

Přímo při vyšetření se dělá ještě doprovodný test k vyloučení šilhání a tupozrakosti.

Všem rodičům, které se přihlásí dostanou k dispozici informace, jak si hlídat zrak pomocí jednoduchého testu.

Vyšetření je rychlé, řádově v několika sekundách je vaše dítě změřené

  • vyšetření je zcela bez nutnosti rozkapání, děláme pouze „fotografii“ očí
  • v kolektivu dětí se většinou nechají vyšetřit i bojácnější děti, které se v ordinaci nechtějí pustit maminky či tatínka
  • výsledek měření dostanete ihned v den vyšetření, lékařské zprávy budou předány paní učitelce ihned po vyšetření a v případě pozitivního nálezu dostanete i kontakt na konkrétního očního lékaře, který se vás ujme a bude vám věnovat další potřebnou péči
  • cena vyšetření je 150,-Kč
  • DÁREK - každé dítě dostanete po vyšetření obrázek/omalovánku/samolepku

úterý 19.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Výživa - O tajemném lese

Program primární prevence, který děti seznámí s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým. Děti uvedou příklady a důležitost pestré stravy (prevence poruch příjmu potravy), dále se seznámí se základními principy zdravého stravování.

Spolupráce s Proxima Sociale.

středa 20.11.2019  ()

Vanda a Standa v Sociálně ošetřovatelském centru

Interaktivní, hudebně zábavný, ale i výchovný program pro děti zaměřený na etická témata humanity a solidarity. Program bude probíhat za přítomnosti babiček a dědečků v Sociálně-ošetřovatelském centru v Zárubově ulici.

Spolupráce s Duhovým tandemem.

pátek 22.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

NENÍ PLAVÁNÍ

Odpadá hodina plavání.

pondělí 25.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

Prodaná nevěsta - DDM Slezská

Projekt Hurá do opery děti je rozpracován do tří volně navazujících cyklů. Odlehčená a zábavná forma děti nenásilně přivádí k zájmu o operu.

Druhá návštěva děti zavede do DDm Slezká, kde shlédnou představení Prodaná nevěsta. Zazní typické melodie propojené hranými dialogy.

Odjezd z MŠ v 07:45hod. S sebou batůžek a pití.

úterý 26.11.2019  (Havrani, Ohniváci)

O Sněhurce trochu jinak

Program primární prevence děti seznámí s různými důvody, proč lidé kouří. Děti objasní, jaké má kouření škodlivý vliv na lidský organismus.

Spolupráce s Proxima Sociale.

středa 27.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Zvířátka a loupežníci - Divadlo Na Cikorce

Pohádka o tom, jak tři loupežníci kradli jako straky, až narazili na statek, kde hospodaří babička, pejse, koza, kohout a tři prasátka. Tam jejich štěstí v loupení končí a loupežníkům nezbývá nic jiného, než se polepšit. 

Odchod z MŠ v 9:00hod. S sebou batůžek a pití.

Spolupráce s DDM Monet.

čtvrtek 28.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Lampionový průvod

Společná akce pro rodiče a dětí. Sejdeme se v 17 hodin před vchodem Rybek. S sebou lampion. Společný průvod vyrazí směrem do kamýckého lesa a vrátíme se na plácek před školku, kde vypustíme lampiony štěstí. 

pátek 29.11.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

pondělí 02.12.2019  (Havrani, Ohniváci)

Jak se žije tučňákům ve škole

Program primární prevence děti seznámí s chováním, které je možné považovat za šikanu, seznámí je s možnostmi předcházení a řešení šikany. Děti mají možnost vcítit se do aktérů procesu šikan.

Spolupráce s Proxima Sociale.

úterý 03.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Legenda o Mikuláši - Trio Accordo

Dechové Trio Accordo přijede do školky zahrát dětem předvánoční příběh.

středa 04.12.2019  (Havrani, Ohniváci)

Beseda o nezbedné čertici

Autorka knihy paní Petra Martišková přijede dětem povědět besedu o nezbedné malé čertici. Zároveň dětem představí, jak vzniká kniha.

Spolupráce s Celé Česko čte dětem.

čtvrtek 05.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Mikulášská nadílka

Všichni děti přijdou v maskách čertíků a andílků. Společně budeme čekat na příchod Mikuláše, čerta a anděla a prožijeme tento prastarý zvyk se vším, co k tomu patří.

pátek 06.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

pondělí 09.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Vánoce s divadlem Lala

Divadlo Lala přijede do školky zahrát dětem krásné vánoční představení.

úterý 10.12.2019  (Havrani, Ohniváci)

Jak Vendelína kamarádi zachránili

Program primární prevence děti seznámí s tím, jaké plynou nevýhody z nadměrného užívání virtuálních technologií (počítač, tablet, mobilní telefon). Děti vyjmenují činnosti, kterými lze jinak a kvalitně trávit volný čas bez těchto technologií.

Spolupráce s Proxima Sociale.

pátek 13.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

úterý 17.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Ježíšek

Všichni děti přijdou slavnostně oblečené a společně prožijí příchod Ježíška podle prastarých zvyků se vším, co k tomu patří. 

středa 18.12.2019  (Havrani, Ohniváci)

Vánoční besídka s posezením u stromečku

Srdečně Vás zveme na Vánoční besídku s posezením u stromečku, která začíná v 15:30 hod. Poté posedíme u vánočního stromečku a prožijeme společně krásné předvánoční období. Za dobroty na společný stůl předem děkujeme.  

čtvrtek 19.12.2019  (Rybičky, Žabičky)

Vánoční besídka s posezením u stromečku

Srdečně Vás zveme na Vánoční besídku s posezením u stromečku, která začíná v 15:30 hod. Poté posedíme u vánočního stromečku a prožijeme společně krásné předvánoční období. Za dobroty na společný stůl předem děkujeme.  

pátek 20.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Plavání

Plavecký výcvik vedený lektorkou v Policejní akademii. Rozpis dětí u paní učitelek. S sebou: plaveckou čepici, plavky, ručník.

07:30 - odchází Ohniváci

08:15 - odchází Havrani

09:30 - odchází Rybky a Žabky

pondělí 23.12.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Vánoční prázdniny

V období 23.12.2019 - 01.01.2020 budou v MŠ vánoční prázdniny. K dispozici bude vánoční provoz v jiné MŠ. 

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Jídelní lístek

23.09.2019 pondělí

přesnídávka: Pomazánka citrónová s rybou, houska, zelenina, ovoce, mléko, čaj (alergeny 1,4,7)
oběd:  
   polévka: Masový krém se zeleninou (alergeny 1,7,9)
   hlavní chod: Krupicová kaše, mléko, čaj (alergeny 1,7)
svačina: Chléb s máslem, dětská šunka, zelenina, mléko, čaj (alergeny 1,7)