Akce

pondělí 27.05.2019  (Havrani, Ohniváci)

Seminář pro rodiče s lektorkou grafomotoriky paní Mgr. Martinou Simonidesovou

Seminář je určený pro rodiče předškolních dětí, seznámíme se s odhalením grafomotorických obtíží, možnost rozvoje grafomotorických schopností a dovedností.

Obsah semináře:

Grafomotorický vývoj

Školní zralost

Jak poznat obtíže v grafomotorice

Kreslicí koutek

Psací a kreslicí pomůcky

 


Seminář proběhne ve třídě Ohniváků od 16 hodin.
 
K dispozici bude pohoštění (káva, čaj).
Vstup zdarma

pondělí 27.05.2019  (Rybičky, Žabičky)

Společné třídní fotografování

Dopoledne proběhne třídní a skupinové fotografování. Info na nástěnce v šatně. 

úterý 28.05.2019  (Havrani, Ohniváci)

Společné třídní fotografování

Dopoledne proběhne třídní a skupinové fotografování. Info na nástěnce v šatně.

středa 29.05.2019  ()

Zápis k letnímu provozu, který se bude konat v termínu 15.-26.07.2019

Od 13:00 - 17:00 hod. bude probíhat zápis k letnímu provozu, který se bude konat v termínu 15.-26.07.2019. S sebou si přineste kopii evidenčního listu z kmenové školky. Zároveň se bude vybírat částka za školné ve výši 340,-Kč a částka za stravné ve výši 360,-Kč.

středa 29.05.2019  (Ohniváci)

Společné setkání dětí s babičkami a dědečky v Sociálně-ošetřovatelském centru

Děti z Ohniváků, kteří budou chtít, půjdou za babičkami a dědečky do Soc.ošetřovatelského centra prožít pěkné chvíle strávené při společných výtvarných dílnách. Společně si pak všichni zazpíváme. Pro babičky a dědečky předem upečeme ve školce bábovku. Spolupráce s Duhovým tandemem.

čtvrtek 30.05.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Den dětí

Oslava Dne dětí proběhne na zahradě MŠ. Pro děti bude k dispozici nafukovací hrad, malování na obličej a další zábavné činnosti.

středa 05.06.2019  (Havrani, Ohniváci)

Sportovní den mateřských škol MČ Praha 12

Vybraných 6 dětí bude soutěžit v atletických disciplínách: běh na 20 metrů, překážkový běh, skok do dálky, hod do dálky kriketovým míčkem. Akce se koná ve sportovním areálu Základní školy Písnická.

čtvrtek 06.06.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Výlet do ZOO

Všechny děti pojedou na výlet do ZOO. Odjezd od Normy v 08:00hod. Příjezd R+Ž ve 13:30hod. O+H ve 14:30hod. Tento den nebude MŠ zajišťovat stravu. Děti budou mít s sebou 2 svačiny, oběd bude probíhat v ZOO. Další info na nástěnce.

pondělí 10.06.2019  (Havrani, Ohniváci)

Hurá do Opery - Čert a Káča

Děti z Ohniváků a Havranů pojedou na závěrečnou část cyklu Hurá do Opery na průřez operou Čert a Káča. Zazní typické melodie propojené hranými dialogy upravené pro děti.

středa 12.06.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ

Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne na zahradě MŠ od 15:30 hod.

Program:

- představení kroužku tanečků

- představení třídy Rybiček

- představení třídy Žabiček

- představení třídy Havránků

- představení třídy Ohniváků

- slavnostní šerpování předškoláků

- kouzelnické představení

- opékání buřtíků a volná zábava.

čtvrtek 13.06.2019  (Havrani, Ohniváci)

Cesta do pravěku

Edukativní beseda pro Havrany a Ohniváky. Spolupráce s DDM Monet.

pondělí 17.06.2019  (Havrani, Ohniváci)

17.-21.06.2019 Školka v přírodě

Nahlášené děti z Ohniváků a Havranů pojedou na školku v přírodě do Blatné. Veškeré info na nástěnkách.

úterý 18.06.2019  ()

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Od 16:30 hod. ve třídě Ohniváků proběhne schůzka rodičů nově přijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020, kde se rodiče dozví důležité informace před nástupem do MŠ.

Součástí schůzky proběhne přednáška paní PhDr. Ilony Špaňhelové na téma Vstup dítěte do mateřské školy, při které se rodiče dozví, jaké jsou výhody a možné nevýhody pro dítě při pobytu v mateřské škole, kdy vytrvat a kdy školku "vzdát".

Paní doktorka bude mluvit o přípravě dítěte na vstup do mateřské školy, pravidelné rituály spojené s pobytem v MŠ, jak dítěti pomoct v odpoutávání se od rodiče a jak dítě psychicky otužovat.

Těšíme se na společné setkání.

pondělí 24.06.2019  (Havrani, Ohniváci)

Výlet do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK

Děti z Ohniváků a Havranů pojedou společně se svými prarodiči a ostatními dětmi do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Mimo veřejně přístupné venkovní expozice bude možné navštívit i vnitřní skleníky. Těšíme se na společné setkání. Spolupráce s Duhovým tandemem.

středa 26.06.2019  (Ohniváci)

Společné setkání dětí s babičkami a dědečky v Sociálně-ošetřovatelském centru

Děti z Ohniváků, kteří budou chtít, půjdou za babičkami a dědečky do Soc. ošetřovatelského centra, kde společně s nimi na zahradě ozdobí pomocí relaxační techniky látku, kterou si pak odnesou do školky. Děti pro babičky a dědečky ve školce předem připraví jablečný štrůdl. Spolupráce s Duhovým tandemem.

čtvrtek 27.06.2019  (Rybičky, Žabičky, Havrani, Ohniváci)

Policie - akce na zahradě MŠ

Preventivní akce pro děti na zahradě MŠ. Děti se seznámí s policisty, kteří jim ukáží svůj vůz a popovídají s nimi o důležitých bezpečnostních opatřeních. Děti se seznámí s tím, jaké to je být policistou.

Provozní doba

06:30 - 07:00  Rybky

07:00 - 16:30  všechny třídy

16:30 - 17:00  Rybky

Předzápis pro školní rok 2019/2020

 

25.04.2019 od 13:00 - 17:00 hod. proběhne Den otevřených dveří, při kterém se budou vydávat tištěné přihlášky. 

 

 18.06. 2019 od 16:30hod. proběhne schůzka rodičů nově přijatých dětí

 

Zápisy do mateřských škol – květen 2019

Kritéria  pro přijetí do MŠ Pohádka v Praze 12

Elektronický předzápis 2019

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2018 - 2019

 

29.-30.05.2019 od 13:00 - 17:00 hod. bude probíhat zápis k letnímu provozu.

S sebou kopii evidenčního listu z kmenové školky.

Zároveň se bude vybírat částka za školné ve výši 340,-Kč a částka za stravné ve výši 360,-Kč.